ทุกอย่างในโลกนี้ล้านมีวิวัฒนาการตามยุคสมัยของมัน วันนี้เราจะมาพูดถึงวิวัฒนาการของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพอันสวยงามของพัฒนาการของมนุษย์ของเรา ทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามยุคต่างๆ เกิดขึ้นได้เพราะมนุษย์เรามีสมองที่ชาญฉลาด ต่างจากสัตว์ต่างๆ ที่ใช้ระยะเวลานับล้านปี ก็ยังไม่สามารถพัฒนาทางด้านการสื่อสาร การค้าขาย หรือแม้กระทั้งสิ่งปลูกสร้างได้แม้แต่อย่างเดียว โดยสมองของมนุษย์นี้เองที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ เรามาดูกันเลยว่าการดำเนินธุรกิจมีวิวัฒนาการของมันอย่างไร

ยุคล่าสัตว์ นั้นถือเป็นยุคแรกเริ่มของมนุษย์กันเลยทีเดียว เนื่องจากมนุษย์ยังไม่พื้นฐานความรู้ที่เพียงพอ จึงต้องใช้การล่าสัตว์ หรือหาของป่าเพื่อดำรงชีพ มีหลักฐานทางโบราณคดีมากมายที่บ่งชี้ว่ามนุษย์กินสัตว์มากว่าล้านปี พอมนุษย์เริ่มคิดได้ว่าการล่าสัตว์ทำให้ต้องออกล่าเหยื่ออยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความไม่มั่นคง จึงได้เริ่มมีการนำสัตว์มาเลี้ยงเพื่อให้ช่วยงาน และใช้ไว้เป็นอาหาร

้Hunting

ยุคกสิกรรม หรือการเพาะปลูก หลังจากมนุษย์เริ่มเลี้ยงสัตว์ และเริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหลักแหล่งแล้ว มนุษย์ก็ค้นพบว่าพืชต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหารสามารถที่จะนำมาเพาะปลูกได้ จึงได้เตรียมพื้นดินเพื่อทำการเพาะปลูก ซึ่งส่งผลให้มนุษย์อยู่เป็นที่เป็นทาง ไม่ต้องเรร่อนเหมือนยุคก่อน

การแลกเปลี่ยน หลังจากมนุษย์มีความสามารถในการผลิตได้ จึงมีการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มบุคคล หรือระหว่างสถาบันต่างๆ   ในอดีตการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเนื่องจากคนเรามีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากกว่าความสามารถที่ตนเองผลิตได้  การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในอดีตส่วนใหญ่
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปบริโภค อุปโภค มากกว่าเพื่อนำไปใช้ในการผลิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากขึ้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนไปใช้ในการผลิตและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆมากขึ้น

การค้าขาย หลังจากมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็คงจะเป็นการค้าขายในแบบที่เอาสินค้าตัวหนึ่ง มาแลกกับสินค้าอีกตัวหนึ่ง โดยไม่ต้องมีราคากลาง แต่เป็นการตกลงแลกเปลี่ยนกันตามความเหมาะสม จนมาถึงยุคที่การค้าขายได้พัฒนาขึ้นมาหน่อย คือมีสินค้าบางอย่างที่มีคุณค่า ใช้แทนราคากลางในตลาด เพื่อช่วยให้การค้าขายและการแลกเปลี่ยนสินค้านั้นมีความผันผวนน้อยลง และมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น จนมาถึงยุคที่มีการปฏิวัติการค้าขายขึ้นอย่างเป็นรูปร่างมากยิ่งขึ้น คือการกำหนดตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขึ้นมา เช่นเงินหรือทอง เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ให้มีความแน่นอนและมั่นคงยิ่งขึ้นนั่นเอง ซึ่งระบบการแลกเปลี่ยนโดยใช้ตัวกลางอย่างเงินก็ได้รับความนิยมเรื่อยมาตลอดหลายพันปี จนเข้ามาสู่ยุคปัจจุบัน ที่การแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินสดนั้นเริ่มสั่นคลอนขึ้น เพราะในปัจจุบันเป็นยุคที่มีอินเทอร์เน็ตใช้สำหรับทุกคน และเกือบทุกคนสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่โลกออนไลน์ได้อย่างไม่ยากนัก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบบใหม่ขึ้นมา นั่นคือการใช้เงินเครดิตที่มีอยู่ในโลกออนไลน์แทน โดยระบบการค้าของไทยเป็นแบบผสม คือ ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม หรือ  ทุนนิยม( ประชาชนมีเสรีในการทำธุรกิจ ) ผสมกับสังคมนิยม  (รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจธนาคาร การขนส่ง และสาธารณูปโภค

หุ้นส่วน เมื่อมีการทำการค้าที่ใหญ่ขึ้น ความสามารถที่ต้องการย่อมเป็นเงาตามตัว การที่จะทำอะไรคนเดียวนั้นย่อมยากที่จะประสบความสำเร็จในยุคนี้ จึงเกิดหุ้นส่วนในการทำธุรกิจขึ้นเพื่อให้คนที่มีความสามารถที่ต่างกันร่วมกันทำธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อันจะเรียกได้ว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการทำธุรกิจให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

บริษัทจำกัด การดำเนินธุรกิจในยุคนี้เริ่มมีวิธีการ และกลโกงมากมาย จึงมีกฎหมายมากำกับการทำธุรกิจทั้งในรูปแบบบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถตรวจสอบทางบัญชี คณะกรรมการ ทุนจดทะเบียน และความน่าเชื่อถืออื่นๆ ทำให้ผู้ที่ติดต่อธุรกิจด้วยสามารถมั่นใจว่าบริษัทดังกล่าวมีความมั่นคง และมีทุนจดทะเบียนที่สามารถรับทำงานที่เราต้องการได้ แต่การจดทะเบียบบริษัทก็เป็นการจำกัดความรับผิดของผู้ประกับกิจการเช่นเดียวกัน 

บริษัทมหาชน เนื่องจากบริษัทใหญ่ๆ ที่มีความมั่นคงต้องการระดมทุนมากมายสำหรับการทำธุรกิจจึงเกิดบริษัทมหาชนขึ้น  โดยการควบคุมของตลาดหลักทรัพย์  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทใหญ่ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด  อีกทั้งยังมีฐานข้อมูลบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยอีกด้วย

สตาร์ทอัพ เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การที่จะพัฒนาให้ทันผู้ประกอบการรายอื่นจำเป็นต้องใช้เงินทุนอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็วต้องการเงินทุนมาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมี VC หรือ Angel หาผู้ประกอบการเหล่านี้เพื่อลงทุน โดยผู้ลงทุนจะหาโอกาสทางธุรกิจสำหรับลงทุน โดยที่ผู้ประกอบการต้องการเงินทุนในการขยายตลาด โดยแลกกับมูลค่าให้ให้แก่ผู้ลงทุน

เห็นมั้ยครับว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ผ่านการค้าขาย โดยในยุคก่อนๆ ผู้ขายไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการขาย เนื่องจากการผลิตสินค้าทำได้ยาก ปริมาณสินค้ามีน้อยกว่าความต้องการของผู้ซื้อ ผลิตเท่าไรก็ขายหมด แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้ามีผู้ผลิตจำนวนมาก สินค้ามีมากกว่าความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ซื้อมีโอกาสได้เลือก มีอำนาจในการต่อรอง ผู้ขายจึงต้องพยายามชักจูงให้เกิดความต้องการแล้ว ยังจะต้องทำให้ผู้ซื้อเกิดความพอใจในสินค้ามากที่สุด