ฮวงจุ้ยหรือ Feng shui เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในวัฒนธรรมจีน ที่มีประวัติความเป็นมาและมีการสืบทอดต่อกันมายาวนานถึง 5,000 ปีเลยทีเดียว โดยทั่วไปแล้วฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการทำนายทายทัก แต่ศาสตร์ของฮวงจุ้ยนั้นก็รวมถึงการนำเอาพลังของธาตุต่างๆ ในความเชื่อของชาวจีน (มี 5 ธาตุ ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ทอง ไม้) มาเสริมสร้างพลังให้กับบ้าน หรือที่อยู่อาศัย เพื่อก่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุข ปลอดทุกข์ และมีความร่ำรวย เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

อย่างไรก็ตาม สำหรับศาสตร์ของฮวงจุ้ย นั้นมีมากมายกว้างใหญ่ไพศาล เพราะมีความเกี่ยวข้องกันกับศาสตร์ด้านพญากรณ์ด้วย จึงเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง ที่สามารถอ่านความเป็นไปของจักรวาล และสามารถชักนำเอาพลังของจักรวาลมาใช้ได้เลยทีเดียว โดยหลักของฮวงจุ้ย นั้นเชื่อในพลังแห่งความสำเร็จ 3 อย่าง ดังนี้

– ฟ้าลิขิต เป็น การกำหนดจากฟ้า ในเรื่องของโชคชะตา และความเป็นไปในจักรวาล เชื่อกันว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

– คนลิขิต เป็นการทำตัวของคน ว่าจะเลือกทำความดี หรือความเลว

– ดิน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในศาสตร์ของฮวงจุ้ย เพราะเป็นตัวกำเนิดของธาตุต่างๆ ทั้งยังหมายถึงธรรมชาติ และความสดุลของพลังธรรมชาติ ตามหลักความเชื่อของฮวงจุ้ย

หลักการสำคัญ ในศาสตร์ของฮวงจุ้ย ประกอบไปด้วย

1. การดูดวงชะตา อย่างที่บอกไปว่า ดวงชะตาฟ้าลิขิตนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตามหลักความเชื่อของศาสตร์ฮวงจุ้ย จะต้องมีการพยากรณ์ดวงชะตาราศีกันเสียก่อน เพื่อพิเคราะห์ พิจารณาถึงพื้นชะตา ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยน เสริมชะตา เพื่อให้เข้ากับหลักอื่นๆ ตามวิชาฮวงจุ้ยได้หรือไม่ หากสามารถทำได้ จะทำอย่างไรจึงจะเป็นการหนุนดวงชะตาให้เกิดโชคลาภ วาสนาไม่สิ้นสุด หรือได้ผลในทางที่ดี

2. ชัยภูมิ หมายถึงที่อยู่อาศัย ตามศสตร์ของฮวงจุ้ยแล้ว เรื่องของชัยภูมิ หรือการจัดวาง ตกแต่งที่อยู่อาศัยนั้นจะช่วยในการหนุนเสริมดวงชะตาให้กับผู้อยู่อาศัย สามารถชักนำเอาพลังแห่งจักรวาลมาหมุนเวียนภายในบ้าน ก่อให้เกิดพลังด้านดี ที่จะช่วยทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยในบ้านตามมา ซึ่งศาสตร์ฮวงจุ้ยในเรื่องของชัยภูมินั้นสามารถแตกแขนงออกเป็นหลายสาขาย่อยๆ แต่ส่วนมากแล้วเป็นแนวทางในการเลือกชัยภูมิ การปรับ การเสริมชัยภูมิ เป็นต้น

3. ดาวนพเคราะห์ หรือดาวเก้ายุค เป็นอีกหนึ่งหลักวิชา ในศาสตร์ฮวงจุ้น ที่มีการนำเอามาใช้กันมากที่สุด เพราะเป็นหลักวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการเสริมโชคลาภ บารมี การจัดวางชัยภูมิให้ดึงพลังแห่งอำนาจ ความร่ำรวยให้เข้ามาสู่บ้าน สำหรับบารมีจะต้อมีผู้ที่คอยเกื้อหนุนและค้ำจุน การจัดวางชัยภูมิตามหลักวิชานี้ จึงมักมีการแนะนำให้สร้างบ้านที่อิงภูเขา โดยเชื่อกันว่าภูเขาคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีพลังและอำนาจสูงเทียมฟ้า เมื่อได้อิงสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้ว อำนาจ บารมี ก็จะตามมา (ภูเขาในหลักวิชานี้ ยังหมายถึงภูเขาจำลอง ที่มีการสร้างขึ้นมาอีกด้วย) ส่วนคำว่า โชคลาภ นั้นมีความไม่หยุดนิ่ง เหมือนกับสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆ ดังนั้นตามหลักของฮวงจุ้ยแล้ว การสร้างชัยภูมิที่อิงภูเขาและหันหน้าหาแม่น้ำ จึงเป็นสุดยอดฮวงจุ้ย ที่จะนำมาซึ่ง โชคลาภ บารมี ความร่ำรวยและยิ่งใหญ่นั่นเองครับ

4. ฮวงจุ้ย 8 ทิศ หรือฮวงจุ้ย 8 ปฏิกิริยา เป็นวิชาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคนและทิศทั้ง 8 (คือ เหนือ ใต้ ออก ตก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้) สำหรับหลักการของวิชา 8 ทิศ นี้จะเน้นที่เรื่องของประตู ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดการเข้าออกของโชคลาภ อำนาจ บารมีและความร่ำรวย อีกหลักหนึ่งที่สำคัญคือจุดประธาน อันเป็นจุดที่เสริมสมดุลของทุกสิ่ง เป็นหลักของทุกสิ่งในบ้านและกิจการ

อย่างไรก็ตาม การดูฮวงจุ้ยและการวางหลักฮวงจุ้ย ควรได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงครับ