ฮวงจุ้ยบ้านที่ดีนั้นจะช่วยนำพาความโชคดี วาสนา บารมี ความมั่งคั่งร่ำรวยให้มาสู่เจ้าของบ้านได้ ดังนั้นการปรับฮวงจุ้ย จึงหมายถึงวิธีการเสริมสร้าง และปรับเปลี่ยนชัยภูมิที่ดีให้กับบ้าน เพื่อดึงเอาพลังงานด้านดีเข้ามาและกำจัดพลังงานด้านลบออกไป สำหรับเคล็ดลับในการปรับฮวงจุ้ยบ้านที่ดีนั้น มีดังต่อไปนี้ครับ

– ส่วนไหนอับ ส่วนไหนทึบ จัดการเปลี่ยนด่วน ทั้งนี้ตามความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยนั้นกล่าวว่า บริเวณไหนของบ้านที่มีความอับ อากาศไม่สามารถระบายออกได้สะดวก หรือห้องที่มีความทึบมากไปจะเป็นจุดที่ดึงดูดและสะสมพลังงานด้านลบเอาไว้ ส่งผลเสียต่อบ้านโดยตรง นอกจากนั้นยังทำให้เกิดความอึดอัดจากอากาศที่อับนั้นด้วย และมักจะก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาครับ

– สิ่งไหนที่พัง หรือชำรุด ไม่ควรปล่อยไว้ แต่ให้ทำการซ่อมหรือเปลี่ยนโดยเร่งด่วน เพราะว่าสิ่งของที่ชำรุดหักพังนั้น ในความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยหมายถึงความตาย ความเจ็บป่วย และมักจะส่งผลให้เกิดแต่เรื่องไม่เป็นมงคล ดังนั้นตามหลักวิชาฮวงจุ้ยที่ว่าด้วยการปรับฮวงจุ้ยบ้านและที่อยู่อาศัย จึงมักจะแนะนำให้ทำการซ่อมแซม กำจัดทิ้ง หรือเปลี่ยนข้าวของที่เสียหาย ชำรุดแตกหักไปเสีย จะช่วยทำให้สิ่งไม่ดีนั้นออกไปจากบ้านเรา

– จัดบ้าน ทำความสะอาด สะสางความรกรุงรังในบ้านออกไปให้หมด เพราะว่าความรกรุงรัง ข้าวของที่ไม่เป็นระเบียบนั้น ในทางฮวงจุ้ยแล้วหมายถึงการขัดขวางความเจริญก้าวหน้า ทำมาหากินไม่ขึ้น นอกจากนั้นแล้วมันยังหมายถึงรูปแบบชีวิตที่ยุ่งเหยิงอีกด้วย ตำราฮวงจุ้ยหลายเล่มยังกล่าวอีกว่า บ้านที่รกรุงรัง จะเป็นจุดที่สะสมพลังงานด้านลบได้ง่าย ซึ่งหากไม่ยอมสะสาง หรือจัดเก็บให้เรียบร้อยก็จะทำให้เกิดแต่เรื่องไม่ดี

– เลิกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุม หรือมีความแหลมคม ทั้งนี้เพราะว่าในทางฮวงจุ้ย สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่มีความแหลมคมจะส่งผลทำให้เกิดสิ่งร้ายๆตามมา เช่น โรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ จึงควรเปลี่ยนเสีย ดังจะเห็นได้ว่าชาวจีนจำนวนมาก มีการตกแต่งบ้านให้ใช้โต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ ตู้ ที่มีลักษณะกลม หรือลบเหลี่ยมมุมออกไป ซึ่งก็มาจากความเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยข้อนี้เองครับ

– แต่งบ้านด้วยกระจก เพื่อเพิ่มพลังชี่ ตำราฮวงจุ้ยไม่น้อยที่บอกว่า การมีกระจกในบ้านเป็นเรื่องที่ส่งผลเสียต่อฮวงจุ้ยของบ้าน เพราะมันจะสะท้อนพลังงานด้านลบไปมา แต่นั่นหมายถึงบ้านที่มีการแต่งด้วยกระจกมากเกินความจำเป็นต่างหาก เพราะที่จริงแล้วในหลักของฮวงจุ้ยนั้นบอกว่าเราสามารถใช้กระจกในการแต่งบ้านได้ เพียงแต่ว่าแต่งเท่าที่จำเป็น ซึ่งกระจกจะช่วยกระจายพลังงานชี่ ที่เป็นพลังงานประเภทบวกให้ทั่วบ้านนั่นเองครับ

– ประตูหน้าบ้าน และหน้าต่างที่หันไปทางหน้าบ้าน เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องได้รับการทำความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆ ที่จะเข้ามาในแต่ละวัน โดยตำราฮวงจุ้ยบอกไว้อย่างชัดเจนว่า ประตูหน้าที่มีลักษณะดี สะอาดสะอ้าน จะเป็นคัวการดึงดูดให้พลังงานด้านดีเข้าสู่ตัวบ้านได้ และจะนำมาความโชคดี ความร่ำรวย ความไร้โรคาต่างๆ ให้เข้ามาสู่คนในบ้าน

– ตกแต่งมุมต่างๆ ของบ้านด้วยกระดิ่งหรือระฆังตัวเล็กๆ สำหรับกระดิ่งหรือระฆัง ตามหลักความเชื่อของชาวจีน และตามหลักวิชาฮวงจุ้ยแล้ว เป็นสิ่งมงคลชนิดหนึ่ง ที่มักจะพบเห็นได้ตามวัดวาอารามต่างๆ ดังนั้นการประดับกระดิ่งหรือระฆังไว้จะเป็นการช่วยขับไล่สิ่งไม่ดี วิญญาณร้าย หรือพลังงานด้านลบต่างๆ ให้ออกไปจากบริเวณนั้น ซึ่งการติดตั้งควรติดตั้งไว้ตามมุมของบ้าน เพราะเป็นจุดที่มักจะเกิดการสะสมของพลังงานไม่ดีได้ง่าย เพราะมักจะเป็นจุดอับนั่นเอง