ผู้หญิงหลายคนสงสัยและถามกันหลายคนว่า เป็นเนื้องอกมดลูกจะมีลูกได้ไหม? แล้วเนื้องอกในมดลูกจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไร? ผ่าตัดออกแล้วจะท้องได้ไหม? สารพันคำถามเหล่านี้ เรามีคำตอบพร้อมกับข้อมูลความรู้ และการสังเกตดูแลตัวเองกันได้อย่างถูกต้องมาฝากค่ะ

เป็นเนื้องอกในมดลูก มีลูกได้ไหม

เป็นเนื้องอกมดลูก มีลูกได้ไหม?

เนื้องอกมดลูก ไม่ใช่ซีสต์

มีคุณผู้หญิงหลายคนที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้องอกและซีสต์ คิดว่าเหมือนกัน ดังนั้น ก่อนที่จะอธิบายว่าหากเป็นเนื้องอกในมดลูกแล้วจะตั้งครรภ์ได้หรือไม่ ควรทำความเข้าใจและรู้จักก่อนว่าเนื้องอกและซีสต์ต่างกันอย่างไร โดยหากกล่าวถึงเนื้องอก จะมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่

  1. เนื้องอกที่เป็นก้อนแข็งๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้องอกทั้งก้อน
  2. เนื้องอกที่มีลักษณะเป็นถุงน้ำ เพราะฉะนั้นถุงน้ำก็คือเนื้องอกชนิดหนึ่ง เพียงแต่ว่ามีลักษณะเป็นถุง คือภายในจะมีของเหลวไม่ได้เป็นก้อนเนื้อแข็งทั้งก้อน ซึ่งเนื้อเยื่อที่บริเวณขอบของถุงน้ำนั้น สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นหรือขยายใหญ่ได้

ในขณะที่คำว่า ซีสต์ ที่หลายๆ คนเข้าใจมักคิดว่าเป็นเนื้องอกในมดลูก ซึ่งผิด เพราะในมดลูกไม่มีซีสต์ แต่หากมีถุงน้ำที่รังไข่หรือส่วนอื่นๆ จึงจะเป็นซีสต์ได้ ดังนั้นเนื้องอกที่เกิดขึ้นในมดลูก จึงไม่ได้เรียกว่าเป็นซีสต์

เนื้องอกมดลูก เกิดได้ 3 ส่วน

เนื้องอกในมดลูก จะไม่เป็นถุงน้ำแต่จะมีลักษณะเป็นก้อน ที่เรียกว่า Myoma Uteri โดยก้อนเนื้อแข็ง ที่อยู่ใน 3 ส่วนของมดลูก คือ 1) เนื้องอกในตัวมดลูก 2) เนื้องอกที่ผิวมดลูกและ 3) เนื้องอกในโพรงมดลูก ซึ่งการเกิดเนื้องอกในแต่ละที่ก็จะมีผลกระทบต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอก และบริเวณที่เกิด เช่น

  • เนื้องอกในตัวมดลูก ขึ้นอยู่กับขนาด และบริเวณที่เป็น หากอยู่ในตำแหน่งสำคัญเช่น ใกล้รก ใกล้ปากช่องคลอด ก็จะส่งผลกระทบต่อทารกและการคลอด ขึ้นอยู่กับขนาด หากก้อนเนื้องอกใหญ่ก็จะไปเบียดบังการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้
  • เนื้องอกที่ผิวมดลูก คือด้านนอกของมดลูก ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์น้อยกว่า หากขนาดไม่ใหญ่เกินไปจนกระทบต่อทำงานของอวัยวะและการเติบโตของลูกน้อยในครรภ์
  • เนื้องอกในโพรงมดลูก จะส่งผลทำให้มีลูกยาก ตั้งครรภ์แล้วแท้งง่าย หรือตั้งครรภ์แล้วอาจจะคลอดก่อนกำหนด เพราะเนื้องอกอยู่ในโพรงมดลูก ซึ่งจะรบกวนต่อการเจริญเติบโตและการฝังตัวของตัวอ่อนหรือทารก

 

มีลูกยากแน่…ถ้าแม่มีเนื้องอก

 

สรุปโดยรวมคือ การมีเนื้องอกในมดลูก จะส่งผลทำให้มีลูกยาก ทำให้แท้งง่าย หรือทำให้คลอดก่อนกำหนดได้ง่าย คือเนื้องอกจะมีผลกระทบต่อการมีบุตรแน่นอน แต่จะมากหรือน้อย อยู่ที่ว่าคุณผู้หญิงเป็นเนื้องอกบริเวณใดของมดลูก มีขนาดเท่าไร จำนวนกี่ก้อน โดยจะมีผลกระทบที่แตกต่างกันไป และยังขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ตอนที่ตรวจพบเนื้องอกนั้น คือหากตรวจพบก่อนตั้งครรภ์ ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของหมอว่า จะต้องมีการตรวจรักษาก่อนที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ เช่น หากพบว่ามีก้อนเนื้องอกใหญ่ สามารถผ่าตัดได้ก็อาจตัดออก รักษาให้หาย ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ง่ายขึ้น หรือหากพบเนื้องอกระหว่างตั้งครรภ์ ก็จะต้องดูแลป้องกันภาวะต่างๆ อย่างไร ขึ้นอยู่กับความอันตรายของเนื้องอกในมดลูกที่ตรวจพบ

เนื้องอกกับเนื้อร้าย มีต้นตอที่ต่างกัน เพราะเนื้องอก ก็คือก้อนเนื้อจากเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อที่ยื่นงอกออกมาที่เรียกว่า Neoplasm ส่วนเนื้อร้ายหรือมะเร็ง คือเซลล์มะเร็งที่เติบโตอย่างผิดปกติมาตั้งแต่แรกที่เรียกว่า Carcinoma

มีเนื้องอกในมดลูก แต่ทำไมท้องได้

กรณีหากผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ แสดงว่าเนื้องอกนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ระยะแรก แต่จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์หรือเปล่า ก็ขึ้นอยู่กับว่าเนื้องอกนั้น เบียดบังการไหลเวียนของเลือดไปสู่ทารกหรือไม่ หากเนื้องอกไปกดทับหรือทำให้เส้นเลือดไหลเวียนไปสู่ทารกทำได้ไม่ดี ทารกในครรภ์ก็จะมีการเจริญเติบโตผิดปกติได้ หรือหากเนื้องอกไปเจริญเติบโตหรือขยายขนาดไปอยู่ในบริเวณที่เบียดร่างกายทารก ทารกก็จะอยู่ในท่าที่ไม่สมบูรณ์ อาจทำให้รูปร่าง หรืออวัยวะมีการงอหรือบิดผิดปกติได้

แต่หากมีเนื้องอกไปอยู่บางที่ เช่น อยู่ใกล้ทางออกปากมดลูก จะทำให้คุณแม่คลอดลูกไมได้ เพราะเนื้องอกไปขวางทางออก หรือเนื้องอกไปอยู่ตำแหน่งที่ทำให้ทารกอยู่ในท่าทางผิดไป คือทำให้ท่ารกอยู่ในท่าขวาง หรือเอาก้นลง ก็จำเป็นต้องผ่าตัดคลอด

เป็นเนื้องอกมดลูก มีลูกได้ไหม

หากผ่าคลอด ตัดเนื้องอกเลยได้ไหม

โดยหลักการแล้ว หากมีเนื้องอกขณะตั้งครรภ์ แล้วสามารถคลอดบุตรได้เอง ก็มักจะไม่นำเนื้องอกนั้นออก แต่หากมีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอด แพทย์ก็มักจะไม่ผ่าตัดเนื้องอกนั้นออกเช่นกัน เพราะว่ามดลูกของคุณแม่ในขณะตั้งครรภ์ จะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงอยู่จำนวนมาก การผ่าตัดก้อนเนื้องอกในขณะนั้น อาจจะทำให้ตกเลือดหรือแผลมีปัญหาต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้นหากเนื้องอกไม่ได้อยู่จุดที่อันตราย หรือจำเป็นต้องเอาออกพร้อมกับทำคลอด แพทย์ก็มักจะไม่ผ่าเนื้องอกออกพร้อมกับผ่าคลอดครับ

รู้ได้อย่างไร ว่าเป็น เนื้องอกในมดลูก

คุณแม่ที่มีเนื้องอกในมดลูก จะมีอาการดังต่อไปนี้

  1. มีประจำเดือนออกมากผิดปกติ คือมีประจำเดือนปริมาณมากกว่าที่เคยมี หรือประจำเดือนออกมาเป็นก้อนๆ แล้วหยุดยากกว่าปกติ
  2. มีอาการปวดท้องประจำเดือนมากขึ้น ปวดรุนแรง และปวดนาน
  3. คลำที่หน้าท้องบริเวณเหนือหัวหน่าว แล้วพบก้อนผิดปกติ ซึ่งหากว่าคลำเจอแสดงว่าก้อนนั้นใหญ่

แล้วความจริงแล้วหากมีอาการแค่ 2 ข้อแรก ยังไม่คลำเจอก้อนเนื้อ คุณแม่ก็ควรรีบมาพบแพทย์ เพื่ออัลตราซาวนด์ดูได้ ตรวจหาความผิดปกติในมดลูก เช่น เนื้องอก หรือถุงน้ำในรังไข่ เพื่อการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะมีลูก

ข้อมูลโดย : ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์