การออมเงิน เป็นวิธีการในการทำให้คุณมีเงินเก็บ สำหรับเอาไว้ใช้ในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนช่วยทำให้มีเงินสำหรับการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งในอนาคต อย่างไรก็ตามการออมเงินนั้นเริ่มต้นทำได้ยากอยู่เหมือนกัน เพราะจะต้องเจียดเงินส่วนหนึ่ง สำหรับการเก็บออม อย่างไรก็ตามหากเราเปลี่ยนหรือเพิ่มพฤติกรรมเหล่านี้ลงไปในชีวิตประจำวัน ก็จะช่วยทำให้การออมเงินนั้นประสบความสำเร็จได้

  1. เริ่มต้นออมจากเรื่องง่ายๆ ที่สามารถจัดการได้ทันที เช่น การเอาเศษเหรียญที่ได้ในแต่ละวัน มาทำการหยอดกระปุกเก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญขนาดก็ตาม ซึ่งหากเราทำเป็นประจำ จะพบได้เลยว่าเมื่อผ่านไปไม่นานจะมีเงินเก็บก้อนเล็กๆ สำหรับการนำเอาไปใช้ประโยชน์หรือการออมต่อ
  2. จำกัดจำนวนเงินในกระเป๋า หากคุณเป็นคนที่มีนิสัยเก็บเงินไม่อยู่ มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด แนะนำให้ทำการจำกัดเงินในกระเป๋า โดยต้องคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะใช้ในแต่ละวันอย่างถี่ถ้วน จากนั้นเลือกพกเงินสำหรับพอแค่ค่าใช้จ่ายดังกล่าว (เอาเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอื่นๆ ตัดไป) วิธีการนี้จะช่วยทำให้คุณไม่ต้องใช้เงินมาก เหมือนที่เคยใช้ เป็นการกำหนดกรอบการใช้เงินอย่างหนึ่ง
  3. แบ่งเงินทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ แล้วแยกให้ชัดเจน เมื่อมีรายได้เข้ามาในแต่ละเดือน โดยส่วนที่เป็นเงินออมนั้นให้แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ 2 ส่วนด้วยเช่นกัน คือ ส่วนแรกเป็นเงินออมที่จะต้องไม่มีการนำเอามาใช้เลย และส่วนที่สองนั้นเป็นเงินออมประเภทที่จะนำเอามาลงทุนเพื่อทำให้มันงอกเงย มีดอกมีผล เช่น การลงทุนในกองทุนรวม หุ้น หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
  4. เลิกพฤติกรรมซื้อของตามใจชอบ หรือใช้เงินโดยเอาอารมณ์ความชอบเข้ามาเป็นหลักในการตัดสินใจ เพราะการซื้อของตามใจนั้นจะทำให้เราไม่สามารถเก็บเงินได้ ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วการซื้อของตามใจมักจะเกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพง เช่น เสื้อผ้าแบรนด์เนม กระเป๋าแบรนด์เนม สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นก็ควรสำรวจดูตัวเองด้วย ว่าอะไรที่เรามีอยู่แล้วก็ไม่ควรซื้อมาเพิ่ม
  5. ลดพฤติกรรมการสังสรรค์ลง ทั้งนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการสังสรรค์นั้นก็ไม่ใช่ถูกๆ หากเอาเงินส่วนนี้มาเก็บออม ไม่นานก็จะได้เงินก้อนโตเลยทีเดียว
  6. ระมัดระวังการใช้บัตรเครดิต หลายๆ คนนั้นมักจะใช้บัตรเครดิต อย่างไม่มีการวางแผน บ้างก็ใช้เกินตัว จนทำให้รายได้ส่วนใหญ่ต้องเจียดแบ่งไปจ่ายให้กับบัตรเครดิต ซึ่งหากเราทำการตีกรอบการใช้บัตรเครดิตอย่างระมัดระวัง ก็จะเหลือเงินมากพอสำหรับการออมครับ