money

ปัจจุบันประชาชนได้ให้ความสนใจกับการทำประกันชีวิตและประกันภัยกันมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีความรู้ทางด้านการเงิน และการพัฒนาตนเองอยู่มากมายบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยจะเห็นได้ว่าประกันในปัจจุบันนอกจากจะขายผ่านตัวแทนแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกธนาคารมักจะมีประกันภัยมาขายพ่วงด้วยเสมอ ดังนั้นเราทุกคนควรจะทำความเข้าใจ และเลือกว่าเราจะนำเงินของเราไปฝากกับธนาคารเฉยๆ หรือนำเงินไปลงทุนกับประกันดีหละ

บางคนยังมีความเข้าใจผิดๆ ว่าการเลือกซื้อประกันชีวิตนั้นเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร เพราะพนักงานธนาคารมักจะบอกว่าเป็นประกันออมทรัพย์ ทำให้หลายๆ คนเข้าใจผิดว่าเป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบเลยว่าประกันชีวิตรูปแบบออมทรัพย์จะได้เงินเต็มจำนวนก็ต่อเมื่อคุณชำระเงินและอยู่จำครบเวลาที่กรรมธรรม์กำหนด ซึ่งบางคนเงินขาดมือถึงกับต้องเวนคืนสัญญาแบบขาดทุนก็ได้ ซึ่งแตกต่างกับการฝากเงินในธนาคารที่สามารถถอนเงินออกมาได้ทันที แต่ก็ต้องแลกมาด้วยผลตอบแทนที่น้อยกว่านั้นเอง

จะเห็นได้ว่าการฝากเงินในธนาคารมีสภาพคล่องที่มากกว่า ผมจึงอยากแนะนำว่าคุณควรวางแผนทางการเงินให้ดี โดยการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม โดยมีเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้มีกระแสเงินสดสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน และมีการซื้อประกันหรือกองทุนรวมเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามธนาคารมักจะมีดอกเบี้ยที่ไม่คงตัว ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งต่างกับประกันที่ระบบผลตอบแทนอย่างชัดเจนตั้งแต่ทำสัญญากับบริษัทประกัน ทำให้สามารถรู้ยอดเงินที่แน่นอนมากกว่า

เห็นมั้ยครับว่าการจะลงทุนอะไรก็ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามคุณก็ไม่สามารถจะลงทุนจนหมดหน้าตักได้ เพราะคุณต้องทราบก่อนว่าชีวิตของทุกคนต้องกินต้องใช้ ดังนั้นการวางแผนการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะทำให้คุณเห็นภาพการเงินของคุณในอนาคต ทางเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนลงทุนอย่างมีความรู้นะครับ