รู้หรือไม่ว่าความรู้เรื่องการออมเงินของคนไทยมาจากไหน เริ่มในสมัยก่อนที่เป็นระบบศักดินามีการสอนประชาชนทั่วไปเก็บเงินกันยังไง และะทำไมคนไทยสมัยก่อนถึงไว้ใจฝากเงินกับธนาคาร เรารู้คร่าวๆ ว่าการเก็บทรัพย์สินมักจะเก็บในตุ่มฝั่งดินไว้ บางส่วนก็เล่นการพนันหรือเที่ยวผู้หญิง ตำหนักจิตรลดาที่วังปารุสกวัน ซึ่งเป็นเรื่องการออมเงินของคนในยุคนั้นที่เรากำลังหาคำตอบ จึงสอบถามรายละเอียดมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่อธิบายได้เพียงภาพรวมเท่านั้นและแนะนำว่าถ้าต้องการได้รายละเอียดเชิงลึกให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ “หอจดหมายเหตุ”

เกร็ดพงศาวดารรัชกาลที่ 6 ซึ่งมีเรื่อง “จิตรลดาธนาคาร ต้นกำเนิดธนาคารออมสิน”ที่เรากำลังตามหาคำตอบอยู่ด้วย จึงได้ข้อมูลสำคัญที่ตอบคำถามข้างต้นของเราได้ และมีข้อมูลช่วงหนึ่งได้ ทำให้เรารู้ว่าหัวหน้าแบบไหนมีแล้วรวย ดังนี้

4 หัวหน้าแบบนี้มีแล้วรวยอ่านข้อมูลเพิ่มเติม “จิตรลดาธนาคาร ต้นกำเนิดธนาคารออมสิน” ได้ที่ http://bit.ly/WVM39t

 

เรารู้สึกดีใจมากที่หาคำตอบได้แล้วว่ารัชกาลที่ 6 พระองค์มีกลยุทธ์อะไรทำให้คนไทยมีความรู้เรื่องการออมเงิน มีวิธีจูงใจให้เกิดการออมได้อย่างไร เราไม่ทราบว่านักประวัติศาสตร์ท่านอื่นตีความข้อมูลข้างต้นอย่างไร แต่เราตีความว่า

“ผู้นำที่ดีนอกจากมีความเก่งกาจในการทำงานแล้วยังต้องรู้จักดูแลทรัพย์สินของตนเองด้วย โดยเป็นผู้มีความรู้ด้านการออมเงิน การสะสมทรัพย์ต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกน้องทำตามและสามารถถ่ายทอดความรู้ เป็นที่ปรึกษาให้ลูกน้องได้ จนทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการออมที่ยั่งยืนต่อไป”