ดอกเบี้ยบัตรเครดิต เป็นสิ่งที่ไม่เป็นมิตรเลยกับผู้ใช้บัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตประเภทใด ทั้งนี้เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตนั้นค่อนข้างจัดว่าเป็นอัตราที่สูงมากทีเดียว คือประมาณ 20-28% โดยเฉพาะหากผิดเงื่อนไขการใช้งานบางอย่าง เช่น จ่ายขั้นต่ำอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวก็จะถูกคิดโดยอัตโนมัติ และสำหรับความน่ากลัวของอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่หลายๆ คนไม่อยากเจอ มีดังต่อไปนี้

  • อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต เป็นแบบคิดทบต้น หมายถึงการคิดดอกเบี้ยของเงินดอกเบี้ย อธิบายง่ายๆ คือเมื่อคุณมีหนี้บัตรเครดิตค้างชำระ ก็จะมีการคิดดอกเบี้ย และเมื่อหนี้ก้อนนั้นยังคงอยู่ ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยของเงินก้อนนั้น (ที่บวกดอกเบี้ยแล้ว) อีกต่อหนึ่งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการชำระหนี้ก้อนนั้นได้หมด พูดง่ายๆ ก็คือเงินมันจะก้อนใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นเอง
  • ดอกเบี้ยของบัตรเครดิต จะมีการคิดแบบทบต้นเป็นรายวัน แม้ว่าทางธนาคารจะแจ้งว่า อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตที่คิดนั้นเป็นรายปีก็ตาม แต่ที่จริงแล้ว มันถูกคิดคำนวณบนพื้นฐานของดอกเบี้ยรายวัน เช่น ถ้าหากมีอัตราดอกเบี้ยที่ 20% ต่อปี จะได้ 20% หาร 365 = 0.054% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จะนำเอาไปคูณกับยอดหนี้คงเหลือของคุณ แม้จะดูเป็นตัวเลขน้อยๆ แต่ก็น่ากลัวไม่ใช่เล่นเลยทีเดียว
  • อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต จะอยู่ที่ประมาณ 20% ต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งจัดว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นอย่างมาก โดยการคิดอกเบี้ยของบัตรเครดิตนั้น มักจะเริ่มคิดจากกรณีการผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ (คือจ่ายไม่เต็มจำนวนที่ใช้ไป) และในกรณีที่มีการกดเงินสดออกมาจากบัตรเครดิต สมมติว่าคุณกดเงินสดออกมาจากบัตรเครดิต 3,000 บาท จะต้องคืนเงินเท่ากับ 3,600 บาทเลยทีเดียว ซึ่งจำนวนดอกเบี้ยถือว่าน่ากลัวและโหดเป็นอย่างมากครับ
  • ช่วงระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สำหรับการใช้บัตรเครดิตทั่วไปนั้น ธนาคารจะมีช่วงเวลาปลอดดอกเบี้ยให้ ซึ่งหากชำระในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆ เลย แต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาดังกล่าวจะสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ว่า คุณจะต้องชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ใช้จริง ห้ามจ่ายขั้นต่ำเด็ดขาด เพราะว่าหากจ่ายขั้นต่ำ เงินจำนวนดังกล่าวจะกลายเป็นหนี้ที่คิดมาพร้อมกับดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ลองคิดเล่นๆ ดูก็แล้วกันว่า หากยอดใช้จ่ายนั้นสูงประมาณนึง ดอกเบี้ยก็จะสูงตามไปด้วย
  • สำหรับการจ่ายล่าช้า แม้ว่าจะเป็นการจ่ายแบบเต็มจำนวนก็ตาม แต่คุณก็ยังจะต้องเสียดอกเบี้ยอยู่ดี เพราะว่าการชำระล่าช้าหมายถึงการพ้นระยะเวลาคุ้มครองของช่วงวันปลอดดอกเบี้ยแล้วนั่นเอง ดังนั้นทางที่ดีคืออย่าจ่ายช้า และจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งครับ