planning the business risk with flowchart at work

มีหลายๆ คนถกเถียงกันว่าทำไมถึงต้องลงทุน ผมพูดได้เลยว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการออมนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่ง แต่การออมแบบไหนหละที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้ตามเป้าหมายสำหรับการลงทุน ซึ่งเครื่องมือแต่ละตัวจะให้ผลตอบแทนที่ต่างกัน ซึ่งก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่ต่างกัน โดยสำหรับคนที่ต้องการออมเงินผมจะเสนอแนวทางที่ความเสี่ยงปลานกลาง (Medium risk, Medium (expected) return) เพื่อรักษาเงินต้นไว้ไม่ให้สูญหาย ซึ่งเครื่องมือที่จะกล่าวในวันนี้มีอยู่ 6 ตัว ดังต่อไปนี้

  1. เงินฝากธนาคาร คือ การนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารโดยตรง โดยอาจจะพูดได้ว่าเราให้ธนาคารเป็นผู้ยืมเงิน ดังนั้นเราจึงอยู่ในฐานะเป็น เจ้าหนี้ ตามกฎหมาย ซึ่งการฝากเงินนี้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับเงินต้น แต่ก็ต้องแลกด้วยผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำจนไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้
  2. ตราสารหนี้ เป็นการที่หน่วยงานต่างๆ มายืมเงินจากเรา กรณีรัฐบาลมากู้ยืมเงินเราจะถูกเรียกว่า “พันธบัตรรัฐบาล” แต่เมื่อเอกชนกู้ยืมเงินเรา จะเรียกว่า “หุ้นกู้” โดยตราสารนี้เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ในตลาด
  3. กองทุนรวม  คือการลงทุนที่มีผู้จัดการกองทุนคัดสรรการลงทุนให้กับเรา เพื่อลงทุนในตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ หุ้น เป็นต้น  โดยแบ่งการลงทุนเป็นหน่วยการลงทุน โดยกองทุนรวมเป็นตราสารที่สามารถเปลี่ยนมือในตลาดได้
  4. สลากออมสิน เป็นการฝากเงิินรูปแบบหนึ่ง แต่สิ่งที่ได้คืิอได้ลุ้นจากสลากออมสิน หรือจะพูดอีกทางหนึ่งคือการซื้อหวยที่ไม่เสียเงินต้นนั้นเอง โดยสลากออมสินนั้นไม่สามารถเปลี่ยนมือกันได้
  5. ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ผู้ลงทุนต้องทำสัญญากับบริษัท ที่เรียกว่า กรรมธรรม์ เพื่อประกันชีวิตของผู้เอาประกัน โดยทางประกันชีวิตจะมอบเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์กรณีที่ตายในระหว่างสัญญา แต่ถ้าวางเงินครบกำหนดตามระยะสัญญาประกันก็จะจ่ายผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ประกันกำหนด
  6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  โดยมีผู้จัดการกองทุนบริการกองทุนที่ลงทุนเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แบ่งการลงทุนออกเป็นหน่วยลงทุน โดยตราสารดังกล่าวสามารถเปลี่ยนมือได้ในตลาด
hand pushing investment button with global networking concept

เมื่อทุกคนได้เริ่มศึกษากันพอเข้าใจเรา ก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะใช้เครื่องมือตัวไหนในการสร้างความมั่งคั่ง เนื่องจากแต่ละคนสามารถรับความเสี่ยงได้ต่างกัน ผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าคุณต้องดูความเสี่ยงที่คุณรับได้ก่อนที่จะไปดูที่ผลตอบแทนนะครับ เพราะถ้าคุณเลือกสิ่งที่เสี่ยงมากๆ เงินเก็บทั้งหมดของคุณอาจจะไม่เหลือเลยก็เป็นได้ ผมหวังว่าทุกคนจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับ