เรื่องเวรกรรม
ไม่เกี่ยวกับกฏหมาย
ตัดสินไม่ได้
ด้วยความรู้สึก

- ทนายแพะ

ทนายแพะแพะะะะะ

สวัสดี
ยินดีต้อนรับ
สู่โลกแห่งกฏหมาย

– ไม่ได้ทำผิดไม่เห็นต้องกลัวอะไร
– อยู่บ้านเฉยๆ ใครจะทำอะไรได้
– คุกมีไว้ขังเฉพาะคนจน
– รู้งี้ ไม่ทำแบบนี้หรอก

ผมคือทนายแพะ ผมำไ่ดน่ไดร่ไยดง่ไำ
านยำพา่ดยำพ่เยนำาพยนดาำยเพ่งยนำ่พเงยำ
ำพาเบนำาพเาำพบนเาบำพาเบำ

เคสตัวอย่าง

เคสตัวอย่างสุดซวย

ไม่อยากซวย อ่าน!

โพสล่าสุด
 
โพสล่าสุด
 

ติดตาม ติดต่อเรา

มาคุยกัน ภพ่ร่พเรนำรเพ่นรำพเ่นรพเ่รพ

นาพำเยนาำนยเ่ยนำ่เยำนยเ่ยนำพเนยำพาเนำาพเบาำบเาบำพ
วสพาเาำพเนาำพเายำเพายนำาพเยนงาำเพายงำพเานย

ทวิตเตอร์ เฟซบุค

© 2016 Nature of Law. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?