การตลาด

กลยุทธ์การตั้งราคา ให้ลูกค้าอยากซื้อ

กระบวนการต่างๆที่ใช้เพื่อสำหรับในการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ตามแนวนโยบายราคาที่ได้ กำหนดไว้ เพื่อ ผู้บริโภคเห็นด้วยราคาที่ตั้งขึ้นมา ซึ่งยุทธวิธีการกำหนดราคา มีดังนี้การกำหนดราคาตามแนวภูมิศาสตร์ (Geographical Pricing) เป็นการกำหนดราคาโดยพิเคราะห์จากเขตพื้นที่ต่างๆ กระบวนการกำหนดราคาตามแนวภูมิศาสตร์ อย่างเช่น

  1. การกำหนดราคาแบบ F.O.B. Pricing (Free On Board Pricing) เป็นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์รวมค่าขนส่งถึงเรือ แค่นั้น ค่าขนส่งต่อจากนั้นเป็นภาระหน้าที่ของผู้ซื้่อที่จะต้องเสียเอง
  2. การกำหนดราคาตามเขต (Zone Pricing) เป็นการกำหนดราคาให้ไม่เหมือนกันตามเขตภูมิศาสตร์
  3. การกำหนดราคามอบราคาเดียว (Uniform Delivered Pricing) เป็นการกำหนดราคาเดียวสำหรับผู้บริโภคทุกรายไม่ว่าจะขายแบบคนขายพื้นที่ใด
  4. การกำหนดราคาแบบคนขายแบกรับภาระค่าขนส่ง (Freight Absorption Pricing) เป็นการกำหนดราคาที่คนขายแบกภาระค่าขนส่งเล็กน้อย เพื่ออยากได้เจาะตลาดคนซื้อท่อยู่ไกลออกไป
  5. การกำหนดราคาในจุดฐาน (Base Point Pricing) เป็นการกำหนดราคาโดยระบุจากราคาผลิตภัณฑ์ในโรงงานรวมค่าขนส่งจากจุดฐานที่อยู่ใกล้ผู้บริโภคมากมายที่่สุด

การกำหนดราคาตามหลักจิตวิทยา (Psychological Pricing) เป็นการกำหนดราคาโดยอาศัยความรู้สึกของคนซื้อที่คราวต่อรองราคา ซึ่งขั้นตอนการกำหนดราคาตามหลักจิตวิทยา ดังต่อไปนี้

การกำหนดราคาแบบเลขคี่หรือเลขคู่ (Odd or Even Pricing) การกำหนดราคาแบบเลขคี่ (Odd Pricing) เป็นการกำหนดให้ราคาลงท้ายด้วยเลขคี่ โดยจะให้ลงท้ายด้วยเลข 9 ดังเช่น 49 บาท 99 บาท 199 บาท ฯลฯ
การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์แบบเลขคี่

การกำหนดราคาแบบเลขคู่ (Even Pricing) เป็นการกำหนดให้ราคาด้านหลังด้วยเลขคู่หรือจำนวนเต็ม ซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี เป็นที่รู้จัก ได้แก่ 100 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท ฯลฯ
การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์แบบเลขคู่

การกำหนดราคาตามความเตยคุ้นชิน (Customary Pricing) เป็นการกำหนดราคาตามธรรมเนียมที่ถือปฎิบัติกันมา หรือกำหนดราคาตามราคาตามท้องตลาด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้รู้จักดี

การกำหนดราคาที่แสดงถึงเกียรติศักดิ์ (Prestige Pricing) เป็นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งให้ราคาแพงสูง เพื่อแสดงถึงภาพพจน์เกี่ยวกับเกียรติศักดิ์ของยี่ห้อแบรนด์ หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

การกำหนดราคาแนวระดับราคา (Price Lining)

เป็นการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับกิจการค้าที่มีผลิตภัณฑ์จำพวกลำพังกันแม้กระนั้นมีหลายเดียวต่างกันในด้านแบบอย่าง ขนาด หรือสีการกำหนดราคาสูงรวมทั้งกาากำหนดราคาต่ำ (Skimming and Penetration Pricing)

การกำหนดราคาสูง (Skimming Pricing) เป็นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงในระยะแรกของการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่ตลาดเกมออนไลน์ หรือตลาดการเดิมพันกีฬาออนไลน์ Fun88 เพื่อต่้องการให่ได้เงินลงทุนและก็ผลกำไรกลับมาโดยด่วน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะไม่เหมือนกันทางการชิงชัย

การกำหนดราคาต่ำ (Penetration Pricing) เป็นการกำหนดราคาให้ต่ำในทีแรกๆของการนำสินค้าเข้าสูตลาด หรือเป็นการกำหนดราคาเพื่อเจาะตลาดให้ครอบคลุมตลาดส่วนมาก รวมทั้งให้ผู้ซื้อเห็นด้วยอย่างเร็ว เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้ผลิตภัณฑ์อื่นชดเชยได้

การกำหนดราคาเพื่อการผลักดันและสนับสนุนการตลาด (Promotion Pricing)

เป็นวิธีการที่ผู้ค้าปลีกนิยมประยุกต์ใช้สำหรับเพื่อการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อให้ซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีแนวทางกำหนดราคาดังต่อไปนี้

  • การกำหนดราคาแบบล่อใจ (Leader Pricing) เป็นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์บางประเภทซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนซื้อรู้จักทั่วๆไป ให้แพงต่ำมากมายหรือบางทีอาจจะต่ำยิ่งกว่าเงินลงทุน เพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้า
  • การกำหนดราคาแบบเหยื่อล่อ (Bait Pricing) เป็นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งในปริมาณจำกัดให้ราคาแพงน้อยกว่าคู่ปรับ แล้วกระทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเย้ายวนใจให้ลูกค้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้า
  • กำหนดราคาในเทศกาลพิเศษ (Special Event Pricing) เป็นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้น้อยกว่าราคาธรรมดาในตอนเทศกาลต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเทศกาลนั้นๆดังเช่นย เทศกาลปีใหม่ ระยะเวลาเปิดเทอม ฯลฯ
เกษม วัฒนชัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ NEWS ONLINE เพื่ออัพเดทข่าวสารให้คนยุคใหม่ได้ติดตาม
https://nol.in.th