ในตำราของฮวงจุ้ยนั้นกล่าวว่าการแต่งบ้านด้วยของมงคลชนิดต่างนั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านได้แล้ว ยังทำให้เกิดผลในด้านดีๆ กับบ้านได้อีกด้วย เนื่องจากของมงคลเหล่านี้ จะเป็นตังดึงดูดและสะสมพลังด้านดีให้กับตัวบ้าน นำมาซึ่งความร่ำรวย โชคลาภ อำนาจ บารมี ตลอดจนช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย สำหรับของมงคลที่นำมาแต่งบ้านแล้วส่งผลดีในด้านฮวงจุ้ย มีดังนี้ครับ

– ตุ๊กตารูปช้าง ช้างในตำราความเชื่อของหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ ความน่าเกรงขาม ความฉลาด และความเมตตาปราณี ดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่าหากนำเอาตีกตารูปช้าง มาเป็นของประดับตกแต่งบ้านแล้ว จะช่วยหนุนฮวงจุ้ยของบ้าน ส่งผลทำให้มีโชคมีลาภ มีอำนาจบารมีน่าเกรงขาม ช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน ให้พลังด้านดีแก่คนในบ้านได้ ซึ่งตุ๊กตาช้างที่ตำราฮวงจุ้ยแนะนำให้นำมาตกแต่งบ้าน ได้แก่ตุ๊กตาช้างที่แกะสลักจากไม้ครับ

– ดอกไม้สด ตามตำราด้านฮวงจุ้ยเชื่อว่า ดอกไม้สดนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งการเบ่งบาน มีชีวิตชีวา จึงเชื่อกันว่าหากนำเอาดอกไม้สดมาตกแต่งประดับบ้านในมุมต่างๆ แล้ว จะช่วยทำให้โชคลาภ ความร่ำรวยนั้นเบ่งบานเหมือนกับกลีบดอกไม้ อีกทั้งดอกไม้สดยังอุดมไปด้วยพลังชี่ ที่เป็นพลังด้านดีในความเชื่อของตำราฮวงจุ้ย ซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุลในบ้าน ขับไล่ความชั่วร้าย

– ต้นไผ่ ตามความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ต้นไผ่เป็นสัญลักษณ์ ที่หมายถึงความรมเย็นเป็นสุข ไร้ทุกข์ไร้โศก คนจีนจึงมักจะปลุกต้นไผ่ไว้ในบ้านหรือสวนเสมอ สาเหตุก็มาจากความเชื่อข้อนี้นี่เองครับ

– เกือกม้า เป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับตกแต่งบ้าน ที่ตามหลักความเชื่อในตำราฮวงจุ้ยแล้วถือว่าเป็นสิ่งมงคลอย่างมาก เพราะหมายถึงการดักเงินดักทอง โชคลาภ และความร่ำรวย สำหรับการแขวนให้แขวนหันปลายขึ้น แต่ถ้าแขวนหันปลายลง ตามตำราว่าจะเป็นของตกแต่งที่อัปมงคลทันที เพราะเงินทองจะผ่านเลยไปแบบเก็บไม่อยู่ ได้มาเท่าไหร่ก็หมดนั่นเอง

– แมวกวัก เป็นตุ๊กตาที่เชื่อกันว่าจะช่วยกวักทรัพย์ และโชคลาภให้เข้ามาในบ้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นตามหลักความเชื่อในตำราฮวงจุ้ยยังบอกอีกว่า แมวกวักเป็นสัญลักษณ์ของการค้าการขาย ที่ชาวจีนใช้มาแต่โบร่ำโบราณ หากนำเอามาประดับบ้านหรือร้านค้า จะช่วยทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

– กระจกแปดทิศ หรือยันต์ปากัว เป็นกระจกที่จะใช้ในการสกัดกั้นพลังที่ไม่ดี วิญญาณร้าย หรือพลังงานด้านลบต่างๆ ที่จะเข้ามาสู่ตัวบ้านได้ เพราะตามความเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยเชือ่กันว่าบันต์แปดทิศนี้จะช่วยสะท้อนกลับความไม่ดีไม่งามได้ เพียงแค่แขวนไว้ในทิศทางที่ไม่เป็นมงคล เช่น หน้าบ้านในมุมที่ไม่ดี เป็นต้น

– กิเลน สำหรับความเชื่อของชาวจีนนั้น เชื่อกันว่า กิเลนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลอย่างสูง เพราะกิเลนเป็นสัตว์ ที่รวมเอาลักษณะของสัตว์มงคลของชาวจีนไว้ครบในตัวเดียว( คือ ม้า มังกร ปลา กวาง และวัว) ดังนั้นการนำเอากิเลนมาไว้ในบ้าน จึงช่วยในการกำจัดสิ่งชั่วร้าย นำพาอำนาจ บารมีและความยิ่งใหญ่มาให้ ทั้งยังก่อให้เกิดความร่ำรวย และโชคลาภไม่มีที่สิ้นสุดครับ

– มังกรถือมุก มังกรเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่มีพลังอำนาจในการกำจัดสิ่งชั่วร้าย ส่วนมุกหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวย

– ปี่เซียะที่ทำจากหินหรือหยก มีอำนาจในการดึงดูดเงินทอง ความมั่งคั่งร่ำรวย โชคลาภ ชาวจีนที่ทำการค้ามักประดับปี่เซี๊ยกหยกไว้ในร้านหรือที่พักอาศัยครับ

– เหรียญเงินจีนโบราณ ช่วยเสริมอำนาจและบารมี ตลอดจนความร่ำรวยได้ ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าหากประดับเหรียญจีนไว้ในบ้านแล้วจะทำให้มีความเจริยก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพราะรูปลักษณะของเหรียญโบราณคล้ายดวงตา ซึ่งดวงตามักจะมองไปข้างหน้าอยู่เสมอนั่นเอง